مجموعه مقالات فصلنامه مدل سازي در مهندسي در … ۰۹/۰۶/۹۳

مجموعه مقالات فصلنامه مدل سازي در مهندسي (Journal Of Modeling in Engineering) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 
به گزارش بنانیوز؛ این فصلنامه در 12 دوره و 36 شماره بیش از 150 مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است فصلنامه مدل سازي در مهندسي (Journal Of Modeling in Engineering) تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.
 لیست مقالات منتشر شده در سیویلیکا:

تحليل مود شكست و شاخص خرابي سازه هاي بتني در زلزله
بهينه سازي كمانش ستون هاي چند تكه با مقطع خطي متغير (شيب به عنوان متغير طراحي)
مطالعه عددي كاربرد ميراگر فلزي لوزي شكل در تقويت لرزه اي قاب هاي فولادي ميان مرتبه
تحليل عددي رفتار ديناميكي ديوارهاي تثبيت شده مكانيكي با ژئوسنتتيك
بررسي اثر جداگرهاي لرزه اي بر جابه جايي هاي طبقات و تشكيل مفاصل پلاستيك
كاربرد آزمون مودال در بهبود مدل هاي عددي سازه ها
بررسي ديناميك لايه بخار بر روي كره هاي داغ شناور در آب
مدل سازي و بررسي عملكرد ژل پليمر در محيط متخلخل
بررسي شرايط دمايي يك بافت زنده به منظور تشخيص تومورهاي سرطاني
طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذير نقص در شبكه بر روي تراشه
پيش بيني بار كوتاه مدت با استفاده از تجزيه سري زماني بار و شبكه عصبي
تغيير مكان غير الاستيك قاب هاي خمشي فولادي با استفاده از تحليل ديناميكي غير خطيآشكارسازي
چهره انسان در تصاوير رنگي بر مبناي فيلتر گوسي
تحليل سينماتيكي- سينتيكي پيمايش مستقيم الخط ربات انسان نما
روش رهايي پويا براي پيمايش مسير ايستايي سازه هاي خرپايي
بهبود رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با تغيير تراز نوع سيستم مهاربندي در ارتفاع
تحليل ترك در مواد مركب به وسيله روش انرژي
مدل سازي اندركنش برج آبگير- مخزن – پي تحت اثر زلزله
مطالعه آناليز شاخه اي پايداري ديناميكي ولتاژ درسيستم قدرت
مدلسازي مهاربندهاي مقيد شده در برابر كمانش تحت اثر بارهاي ديناميكي
حركت چرخشي استوانه با جرم متغير
ترك يابي در سازه هاي مستوي با الگوريتم ژنتيك
كنترل موقعيت موتور DC به روش طراحي مجدد ديجيتال PWM-PIM
شبيه سازي اثر پارامترهاي كاري كوره و پارامترهاي محيطي بر عمليات سطحي كربوراسيون گازي
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي كوتاه بتن آرمه ناشي از احداث سازه برروي سطح شيبدار
توزيع بهينه توان راكتيو با استفاده از الگوريتم بهينه سازي دسته ذرات
ميزان سازي دقيق شكل مودهاي آناليز مودال محيطي با استفاده از آناليز حساسيت
تخمين پارامترهاي شتاب، سرعت و جابجايي ماكزيمم زمين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
آناليز حساسيت جريان ترافيك بزرگراه هاي برون شهري نسبت به عوامل هندسي مسير
بهينه سازي تخصيص منابع به فعاليت هاي پروژه با استفاده از مدل دياگرام منابع بحراني
Source: New feed


دیدگاه ها بسته شده اند, اما شما می توانید بازتاب کنید.

دیدگاه ها بسته شده اند.