گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره سانحه نفتکش سانچی ۱۷/۱۱/۹۶

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدر نتیجه‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که:

منطقه‌ای که این تصادم رخ داده است، در سال ۲۰۱۶ شاهد ۳۴ حادثه خسارت کل برای کشتی‌های
مختلفی بوده است که ۴۰ درصد حادثه‌های خسارت کل در دنیا در سال ۲۰۱۶ است. ۳۲ درصد از کل حوادث خسارت کل دریایی در این منطقه رخ داده است. همچنین از ۱۰ خسارت بزرگ وارده به کشتی‌ها در سال ۲۰۱۶ ،‌ ۴ مورد آن در این منطقه رخ داده است. بنابراین می‌توان گفت که به صورت کلی احتمال تصادم کشتی‌ها در این منطقه بالاست.

برای مشاهده کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها به اینلینک مراجعه کنید.

 


شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه