هشدار نظری در مورد تخلف ساختمانی در دزاشیب ۰۳/۰۷/۹۶

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irحجت نظری در جلسه امروز شورای شهر تهران، ری و تجریش پس از استماع گزارش کمیته ملی پلاسکو  گفت: در حالی ما در شورا در خصوص ساختمان بلندمرتبه ناایمن صحبت می‌کنیم که برخی در شهر در حال ساخت ساختمانی های ناایمن با تخلفات فراوان هستند.

وی افزود: من نسبت به وقوع پلاسکوی دیگر به‌دلیل تخلفات گسترده در شهرداری منطقه یک هشدار می‌دهم چراکه ساختمانی در دزاشیب با وجود دستور کتبی توقف شورای عالی شهرسازی و دستور معاون شهرسازی شهرداری تهران همچنان در حال ساخت است و تخلف ادامه دارد.

وی افزود: این ساختمانی در دزاشیب  ۵۰ متر پیش‌روی غیر مجاز داشته و مالک خودسرانه ساختمان را  از ۱۶ طبقه مجاز به ۲۴ طبقه افزایش یافته و همچنان در حال ساخت است که باید جلوی آن گرفته شود.

وی افزود: به شهرداری منطقه یک در این خصوص تذکر می‌دهم.


شما می توانید دیدگاهی بفرستید, یا از داخل سایت خود بازتاب کنید.

فرستادن دیدگاه

بستن popup دیدگاه

فرستادن دیدگاه