تدوین برنامه فرهنگی ویژه خوابگاه‌های غیردولتی/ … ۰۹/۰۲/۹۳

عضوهیات مدیره تعاونی خوابگاه داران غیردولتی از تدوین برنامه فرهنگی ویژه خوابگاه های غیردولتی خبر داد و گفت: هفته خوابگاه‌‌ها در خوابگاه‌های غیردولتی 21 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود .
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،علیرضا شوکتی با اشاره به برنامه خوابگاه‌های غیر دولتی در هفته خوابگاه‌ها گفت: مراسم هفته خوابگاه‌‌ها در خوابگاه‌های غیردولتی همزمان با خوابگاه‌های دولتی با شرکت نمایندگان استانی خوابگاه داران غیر دولتی کشور 21 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.
وی ادامه داد: از اهدافی که توسط خوابگاه‌های غیر دولتی پیگیری می شود می توان به تعامل و مشارکت دانشجویان در مدیریت خوابگاه‌ها و ایجاد فرصتی برای تعامل فرهنگی، انسجام و وحدت ملی در جهت استفاده از ظرفیت سایر ارگان‌ها و نهادهای شهری و بخش خصوصی، برای مشارکت در ساخت و سرمایه گذاری در امر اسکان دانشجویان و افزایش ظرفیت های خوابگاهی در کشور اشاره کرد.
عضوهیات مدیره تعاونی خوابگاه داران غیردولتی افزود: هدف ما این است که علاوه بر اینکه دانشجویان را در مدیریت خوابگاه ها مشارکت دهیم از ظرفیت دیگر ارگان‌ها و خیرین برای سرمایه گذاری در امر اسکان دانشجویان و افزایش ظرفیت های خوابگاهی در کشور استفاده کنیم.
وی یادآورشد: در حال حاضر 410 خوابگاه غیر دولتی در سراسر کشور دانشجو پذیرش کرده و فعال هستند.
شوکتی درخصوص همکاری با کارگروه وضعیت فرهنگی خوابگاه‌های غیردولتی که توسط وزارت علوم در حال تشکیل شدن است، گفت: وزارت علوم قرار است در خصوص وضعیت فرهنگی خوابگاه‌های خصوصی کارگروهی تشکیل دهد، از خوابگاه دارن غیر دولتی نیز درخواست کرده تا برنامه خود را ارایه دهند.
وی افزود: اکنون در حال تدوین برنامه فرهنگی ویژه خوابگاه های خصوصی و غیر دولتی هستیم که به زودی به صندوق رفاه دانشجویان ارایه خواهیم کرد.
 
مهر
Source: New feed


دیدگاه ها بسته شده اند, اما شما می توانید بازتاب کنید.

دیدگاه ها بسته شده اند.